Enexis Huis Groene Loper Run uitgesteld

*** ENGLISH VERSION BELOW ***

UPDATE
In samenspraak met lokale overheden en gezondheidsinstanties, hebben we een datum gevonden die we alvast met potlood in onze agenda kunnen zetten: 11 oktober 2020.

Omdat de dag van vandaag anders is dan die van gisteren, kan deze datum nog veranderen. We blijven jullie up-to-date houden, en laten jullie zo spoedig mogelijk weten of deze datum definitief is.

Beste atleet,

Gezien de laatste ontwikkelingen rondom COVID-19, is besloten dat de Enexis Huis Groene Loper Run op 13 april 2020 geen doorgang vindt, maar verplaatst wordt naar een andere datum later dit jaar. Dit besluit is genomen op basis van de maatregelen en richtlijnen die door de Nederlandse Regering en het RIVM zijn afgekondigd.

We betreuren dit besluit en begrijpen dat dit een enorme tegenvaller is voor onze deelnemers die zich al hebben ingeschreven. Daarnaast is het jammer voor toeschouwers, medewerkers, vrijwilligers, sponsoren en andere partners, maar we hebben een enorme verantwoordelijkheid naar elkaar. De gezondheid en veiligheid van ons allemaal staat voorop.

De komende periode blijven wij als Extra Leisure, organisator van de Enexis Huis Groene Loper Run, de situatie monitoren en proberen wij samen met lokale en landelijke overheden, gezondheidsinstanties, leveranciers, vrijwilligers en andere stakeholders een datum later dit jaar te vinden. De uitkomst hiervan wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via onze website, nieuwsbrief en sociale media. Je huidige inschrijving blijft dus geldig in 2020. Blijf vooral trainen; op verantwoorde wijze!

Tot slot, door de laatste ontwikkelingen betekent ook dat onze oefenlopen op 22 maart en 5 april geen doorgang vinden.

Wij hopen op jullie begrip en vertrouwen erop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Dear athlete,

Considering the latest developments surrounding COVID-19, our organization has decided that the Enexis Huis Groene Loper Run will not take place on 13 April 2020 but will be moved to a different date. This decision has been made bearing in mind the measures and guidelines that have been implemented by the Dutch Government and RIVM.

We regret this decision and understand that this is a huge setback for our participants who have already registered. It is also a disappointment for spectators, employees, volunteers, sponsors and other partners, but we have a huge responsibility to each other. The health and safety of all of us are of paramount importance.

As Extra Leisure, organizer of the Enexis Huis Groene Loper Run, we will continue to monitor the situation in the coming weeks and we will try to work with local and national governing bodies, health authorities, suppliers, volunteers and other stakeholders to find a date later this year. The outcome of this will be communicated as soon as possible on our website, newsletter and social media. Your current registration therefore remains valid in 2020. So keep on training; in a responsible manner!

Finally, the latest developments also means that our practice runs on March 22 and April 5 will not take place.

We hope for your understanding and trust that you have sufficiently informed you for now.