Parcours

De parcoursen voor de Enexis Huis Groene Loper Run worden op een later tijdstip bekend gemaakt.